Members of Tsuji laboratory | Saitama University Department of Electrical and Electronic Systems

Members of Tsuji laboratory

Members

Staff Associate professor Toshiaki Tsuji
Researcher Hiroshi Ohkawara
Student Master's program
(the second year)
Hiroyuki Kitamura
Kyo Kutsuzawa
Masashi Sekiya
Nobuhiro Totsu
Yuto Hirabayashi
Master's program
(the first year)
Tetsugaku Okamoto
Daisuke Okumura
Kohei Sekino
Kazuya Morito
Undergraduate Yuki Ohkubo
Ryuichiro Koike
Jyunya Tsunoda
Daichi Furuta